Holga初のデジタルカメラが1月に発売 周辺減光など独特の描写を再現

Holga初のデジタルカメラが1月に発売 周辺減光など独特の描写を再現
inter-waveは、「Holga Digital」を2016年1月に発売する…
Source: デジカメ Watch
Holga初のデジタルカメラが1月に発売 周辺減光など独特の描写を再現