「Godox V850・V860リモートコントローラー( 受信機のみ)」「AD360リモートコントローラー(送受信機セット)」のバラ売り始めました!

「Godox V850・V860リモートコントローラー( 受信機のみ)」「AD360リモートコントローラー(送受信機セット)」のバラ売り始めました!
Godoxのバッテリーストロボを追加で購入するときに「送信機は不要」という声を受…
Source: 使える機材 Blog!
「Godox V850・V860リモートコントローラー( 受信機のみ)」「AD360リモートコントローラー(送受信機セット)」のバラ売り始めました!