Godox V850 × 3台を集光させる試み

Godox V850 × 3台を集光させる試み
秀逸バッテリーストロボの Godox V850 が3台。。パン棒付きアンブレラホ…
Source: 使える機材 Blog!
Godox V850 × 3台を集光させる試み