Nikon apologizes for awarding prize to digitally altered photo

Nikon apologizes for awarding prize to digitally altered photo
Last week, Nikon Singapore chose an imag…
Source: dpreview
Nikon apologizes for awarding prize to digitally altered photo