Lenovo pushing Moto Mod development through design contest and hackathon

Lenovo pushing Moto Mod development through design contest and hackathon
Lenovo’s Moto Z series, which was introd…
Source: dpreview
Lenovo pushing Moto Mod development through design contest and hackathon