Nikon 1 mirrorless system discontinued

Nikon 1 mirrorless system discontinued
You would have to be quite the optimist …
Source: dpreview
Nikon 1 mirrorless system discontinued