Godox accidentally leaks AD600 Pro strobe that boasts several key improvements

Godox accidentally leaks AD600 Pro strobe that boasts several key improvements
Oops. Godox recently leaked its own stro…
Source: dpreview
Godox accidentally leaks AD600 Pro strobe that boasts several key improvements

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です