DPReview TV: Fun with bokeh

DPReview TV: Fun with bokeh
[youtube https://www.youtube.com/watch?v…
Source: dpreview
DPReview TV: Fun with bokeh