KAGAYA写真展「星月夜(ほしづきよ)への招待」 (コニカミノルタプラザ)

KAGAYA写真展「星月夜(ほしづきよ)への招待」 (コニカミノルタプラザ)
本展は、写真集「星月夜への招待」の出版を記念して開催するものです。(2015年8…
Source: デジカメ Watch
KAGAYA写真展「星月夜(ほしづきよ)への招待」 (コニカミノルタプラザ)